Privacyverklaring

Datum: 2023

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Adriaans Group uw (persoons)gegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld een naam, locatiegegeven (IP-adres), mailadres en telefoonnummer. Adriaans Group verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake de diensten die Adriaans Group levert, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Adriaans Group, dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen. Adriaans Group verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, mailadres en/of telefoonnummer. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor– en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, mailadres, BSN en overige (persoons)gegevens die aan Adriaans Group worden verstrekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Adriaans Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst en/of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. We moedigen ouders en opvoeders dan ook aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunnen zij zien hoe hun kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en ze kunnen helpen in het sturen van hun gedrag.

Adriaans Group verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 16 jaar zonder toestemming. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons of ons team, neemt u dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Adriaans Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Het afhandelen van betalingen
  • Voor het afleveren voor goederen en diensten
  • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Met u contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Adriaans Group persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Adriaans Group, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, franchisenemers, overheidsinstanties of haar accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Adriaans Group aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Adriaans Group zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met andere bedrijven of instellingen als dat nodig is of als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Cookies of vergelijkbare technieken

Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze dienst werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te (laten) verwijderen. Ook kunt u Adriaans Group verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens en/of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@adriaansgroup.com. Adriaans Group zal zo snel mogelijk reageren.

Beveiliging

Adriaans Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Adriaans Group maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te waarborgen dat uw (persoons)gegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Adriaans Group verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Adriaans Group 

Adriaans Group
A:
Schootense Loop 10
P: 5708 HX Helmond
T: +31(0)492 47 62 62
M: info@adriaansgroup.com

Members of Adriaans Group 
Masa Investments & Trading B.V.
Adriaans Beleggingen I B.V.
Adriaans Beleggingen B.V.
Adriaans Real Estate B.V.
Adriaans O.G.

Adriaans Group kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 26.07.2023

Benieuwd naar wat we nog meer te bieden hebben?​​